Lektoraty na studiach magisterskich

Studentów rozpoczynających w październiku studia magisterskie prosimy o zapoznanie się z przeznaczoną dla nich informacją o lektoratach.