Lektoraty na studiach magisterskich

Studenci studiów magisterskich na kierunkach matematyka i Data Science przyjęci na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 mogą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w semestrze zimowym roku 2020/2021.

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL na wybrany język w terminie 28.09 – 30.09.2020 (do godz. 23:59).

Szczegółowa instrukcja

Data Science students are required to attend the course at B2+ level in the first semester (winter term 2020/2021) . The students are requested to sign up for the language course at USOS UL between 28.09.2020 and 30.09.2020. The system closes at 11.59pm.

Detailed instruction