LXIX Olimpiada Matematyczna - zawody II stopnia

W dniach 9-10 lutego 2018 r. w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zawody okręgowe LXIX Olimpiady Matematycznej.