LXVIII Olimpiada Matematyczna - zawody II stopnia

W dniach 24-25 lutego w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zawody okręgowe LXVIII Olimpiady Matematycznej.