Michał Szurek, "Elementarna geometria n-wymiarowa" - wykład w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych