Ogłoszenie Dyrekcji dla studentów

Dyrekcja Instytutu Matematycznego ogłasza co następuje:

1. Rejestracja na przedmioty rozpoczyna się 30 września o 9:30. Zwracamy uwagę na następujące zmiany:

  • zapisy na przedmioty prowadzone stacjonarnie trwają tylko 2 dni,
  • zapisy na kursy e-learningowe trwają tylko 3 dni,
  • nie ma zapisów na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku studiów licencjackich,
  • papierowe podania o wpisanie na przedmiot/wypisanie z przedmiotu zostały zastąpione podaniami w MS Forms: Formularz A,  Formularz B
  • Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

2. Kursy e-learningowe są prowadzone przez Hasselt University i wymagają rejestracji także na tamtym uniwersytecie (najlepiej do 1.10, ale nie później niż 7.10). Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

3. Apelujemy o korzystanie z systemu rejestracji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności o niegenerowanie „sztucznego tłoku” w grupach zajęciowych i o niezwłoczne wyrejestrowywanie się w przypadku rezygnacji z przedmiotu. W szczególności, niedopuszczalne jest równoczesne rejestrowanie się na dwie wersje (standardową i rozszerzoną) tego samego przedmiotu.

4. Zgodnie z nowym programem, studenci rozpoczynający studia magisterskie obowiązani są wybrać specjalność w terminie do 16.10, składając poprzez MS Forms Formularz CSzczegóły w załączonym pliku.

5. Zmiany w programie studiów spowodowały zmiany nazw i usytuowania niektórych przedmiotów. Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach w załączonym pliku.

6. W załączonym pliku podane są sugestie opiekunów specjalności dla studentów studiów magisterskich odnośnie wyborów przedmiotów w roku akademickim 2020/21.