Ogłoszenie dyrekcji ws. przedmiotu humanistycznego

Ogłoszenie dyrekcji IM:

Z uwagi na liczne pytania odnośnie oferowanych przedmiotów humanistycznych, w tym roku (wyjątkowo!), po uzgodnieniu z dziekanem, przedmiot Rynek kapitałowy i finansowy (6 punktów ECTS) będzie uznawany za przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.