Prof. Zbigniew Marciniak, „Siła logicznego myślenia” – wykład w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych

W niedzielę 24 marca w IM UWr (sala HS) o godz. 13:00 zapraszamy na wykład prof. Zbigniewa Marciniaka w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych pt.

Siła logicznego myślenia.