Profesor Małgorzata Bogdan

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 lipca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Pani Profesor Małgorzacie Bogdan tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.