Rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej UWr

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu WrocławskiegoLimit miejsc to 8. Rejestracji w systemie IRK należy dokonać w dniach 14 – 21 czerwca 2019 r.

Pisemny egzamin kwalifikujący do Kolegium Doktorskiego Matematyki odbędzie się 24 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Instytucie Matematycznym UWr, sala 601.

Osoby zainteresowane kształceniem w Kolegium Doktorskim Matematyki zapraszamy do zgłaszania udziału w egzaminie kwalifikacyjnym, do dnia 21 czerwca 2019 r.

Harmonogram rekrutacji

Szczegóły rekrutacji

Zadania z wcześniejszych egzaminów

Uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 oraz w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.