Rekrutacja lutowa zakończona

Zakończyliśmy rekrutację śródroczną na studia licencjackie na kierunku matematyka. Przyjęliśmy 118 osób. Wszystkim nowo przyjętym gratulujemy i zapraszamy na przeznaczoną dla nich stronę I roku (śródroczni), na której znajdują się ważne informacje.