"Strategie rachunków na liczydle" - wykład w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych

11 czerwca o godz. 13:00 w audytorium Hugona Steinhausa IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie się odczyt Małgorzaty Golińskiej (studentki IM UWr) nt.

Strategie rachunków na liczydle.