Wyjazd na sympozjum „Modern Statistical Methods – From Data to Knowledge”