Wykłady z przedmiotu Complex data – zmiana

Informujemy, że pierwszy wykład prof. J. Harezlaka z przedmiotu Complex data odbędzie się 15 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14 (czyli tydzień później).

Zajęcia w kwietniu będą odbywać się w poniedziałki w godz. 14-16 oraz w czwartki w godz. 16-18, natomiast w maju/czerwcu w poniedziałki w godz. 14-18 oraz w czwartki w godz.14-18.

Osobą koordynującą zajęcia prof. J. Harezlaka jest M. Kos. Studenci, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach, a nie zapisali się w terminie, mogą się jeszcze zapisać w sekretariacie dydaktycznym.