XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - etap regionalny

4 marca w Instytucie Matematycznym UWr odbędą się zawody II stopnia XV edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Weźmie w nich udział 490 uczniów z całej Polski.