Zajęcia zdalne w dniach 10-11 stycznia

Z uwagi na pojawienie się przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród studentów matematyki oraz związanej z tym dużej liczby studentów, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi, informujemy, że:

1. W okresie 10-11 stycznia 2022 (poniedziałek-wtorek) wszystkie zajęcia prowadzone na kierunku matematyka, za wyjątkiem zajęć wymienionych w punkcie 2., będą odbywały się w formie zdalnej. Godziny zajęć nie ulegają zmianom.

2. Zajęcia prowadzone na kierunku matematyka, odbywające się w formie stacjonarnej w okresie 10-11 stycznia 2022:

  • Algebra liniowa 1 (ćwiczenia),
  • Algebra liniowa 2 (ćwiczenia),
  • Analiza matematyczna 1 (ćwiczenia),
  • Analiza matematyczna I (ćwiczenia),
  • Wstęp do laboratorium komputerowego,
  • Wstęp do matematyki R