Wydarzenia

12,13,16.05.2008: Spotkania Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Oddział Wrocławski PTM zaprasza na następujące uroczyste sesje i odczyty w Instytucie Matematycznym. 1. Poniedziałek 12 maja: prof. Jan Hartman (UJ), "Czego filozof może się nauczyć od matematyków" godz. 14:15, sala H. Steinhausa; po odczycie odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Stanisława Hartmana, ufundowanej przez władze miasta. 2. Wtorek 13 maja: Sesja z okazji 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego. W programie - odczyty kolegów Tadeusza Nadziei, Piotra Bilera i Grzegorza Karcha. godz. 17:15, sala H. Steinhausa 3.

04.12.2007 - Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM

We wtorek, dnia 4 grudnia 2007 o godz. 17.00 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wrocławskiego PTM W programie spotkania: 17:15 - odczyt dr. hab. Witolda Więsława na temat: ,,Leonhard Euler - w trzechsetlecie urodzin\'\' 18:15- wybory zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego zebrania. 2. Wybór protokolanta zebrania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 5.

Strony