Wydarzenia

26.10.09 - wykład dr. Rafała Łochowskiego (SGH).

26 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 602,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład dr. Rafała Łochowskiego z Katedra Ekonomii Matematycznej SGH pt. On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift.. Streszczenie: In the paper *On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift* (Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), 267--281) we defined truncated variation of Brownian motion with drift. For positive $c$ we define two related quantities - upward and downward truncated variation.

12.10.09 - wykład prof. Stefana Schwabika (Czeska Akademia Nauk).

12 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład prof. Stefana Schwabika z Czeskiej Akademii Nauk pt. General integration, extensions and applications to the Henstock-Kurzweil integral. Streszczenie: A general integration will be described in the flavour of the well-known book of Stanislaw Saks. An order in the structure of general integrals will be introduced.

05.10.09 - wykład prof. Paszkiewicza (Uniwersytet Łódzki).

5 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład prof. Adama Paszkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego pt. Charakteryzacje procesów stochastycznych ciągłych prawie pewnie i modele reasekuracji.

28.09.09 - wykład prof. Thomasa Mikoscha.

28 września w godzinach 10:15-12:00 w sali WS odbędzie się wykład prof. Thomasa Mikoscha pt. Multivariate regular variation. Streszczenie: The notion of multivariate regular varition (mvr) arises as domain of attraction condition for partial sums of iid random vectors, maxima of iid random variables and in the context of stochastic recurrence equation. In a way, mvr is a natural extension to higher dimensions of power law behavior in the tails of distributions.

08.09.09 - pierwszy z cyklu wykładów prof. Yves Derriennica.

We wrześniu (8-29.09) będzie u nas przebywał prof. Yves Derriennic. Wygłosi cykl wykładów, które będą się odbywały we wtorki i czwartki w godzinach 14-16 w sali WS. Pierwszy wykład 8.09: Random walks in random environments (with special emphasis on the reversible case and the rôle of the ergodic theorem for cocycles).

17-19.09.09 - XII Dolnośląski Festiwal Nauki w IM UWr.Potrzebna pomoc studentów - możliwość zaliczenia praktyk.

XII Dolnośląski Festiwal Nauki w IM UWr. VIII MARATON MATEMATYCZNY * 17 IX, godz. 8-14 - eliminacje dla wrocławskich SP i gimnazjów; * 18 IX, godz. 8-14 - eliminacje dla wrocławskich liceów i szkół pozawrocławskich; * 19 IX, godz. 8-9 - eliminacje "last-minute"; * 19 IX, godz. 10-24 lub dłużej - finały. WROCŁAWSKIE SPOTKANIA MATEMATYCZNE * 17 IX, godz. 10 i 12 - Małgorzata Romanowska-Majsnerowska: Jak matematyk pakuje się na wycieczkę? * 18 IX, godz. 10, 12, 13 i 14 - Andrzej Dąbrowski: Matematyczny detektyw. ŚWIAT GIER LOGICZNYCH I STRATEGICZNYCH * 17-19 IX, godz. 9-15.

09.06.09 - odczyt Anny Futomy i Szymona Mercika z BZ WBK.

We wtorek 9 czerwca o godz. 16:15 w sali 602, 45-minutowy odczyt pt. Modelowanie statystyczne w zarządzaniu ryzykiem i relacją z klientem wygłoszą Anna Futoma i Szymon Mercik z Banku Zachodniego WBK. Na drugiej godzinie seminarium zaplanowana jest dyskusja z panią Teresą Notz na temat współpracy pomiędzy BZ WBK a UWr.

Strony