Wydarzenia

1-2.03.2013 - PTM i Seminarium Zakładu Równań Różniczkowych zaprasza na uroczyste posiedzenie poświęcone 85. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Krzywickiego i 40-leciu istnienia seminarium.

Polskie Towarzystwo Matematyczne wspólnie z Seminarium Zakładu Równań Różniczkowych zaprasza na uroczyste posiedzenie poświęcone 85. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Krzywickiego i czterdziestoleciu istnienia Seminarium, które odbędzie się w dniach 1 i 2 marca 2013 roku: w PIĄTEK: w sali 25 Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; w SOBOTĘ: w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie: 1.03.2013, 15:15: otwarcie - dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Piotr Biler, następnie przewidziane są wystąpienia gości z Uniwersytetów Warszawskiego i Śląskiego. 15:30-16:00 D. Wrzosek: Modele chemotaksji z ograniczeniem gęstości i osobliwą dyfuzją. 16:15-16:45 J. Cholewa: Własność jednakowego przyciągania i ciągłość atraktorów. 17:00-17:30 P. B. Mucha: Równania Naviera-Stokesa z nieciągłą gęstością. 17:45-18:15 P. Gwiazda: Hiperboliczne prawa zachowania z nieciągłym strumieniem. 2.03.2013 9:15-9:45 T. Dłotko: Równanie Cahna-Hilliarda z lepkością. 10:00-10:30 A. Palczewski: Asymptotyka dla nieliniowych równań parabolicznych - zastosowania w finansach. 10:45-11:15 T. Cieślak: Wolibner\'s estimates and an alte ative proof of uniqueness of vortex patches and aggregation equations. 11:30-12:00 W. Zajączkowski: Globalne osiowo-symetryczne rozwiązania równań Naviera-Stokesa.

20-24.05.2013, Będlewo - XXVII Konferencja Naukowa z Historii Matematyki.

W dniach 20-24 maja 2013 odbędzie się w Będlewie XXVII Konferencja z Historii Matematyki. XXVII Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie. Temat konferencji: Historia matematyki polskiej. Nie ograniczając zakresu tematyki, zamierzamy skupić się głównie na dwóch ostatnich stuleciach. Szczegółowy program konferencji Organizatorem Konferencji jest Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. We wszystkich sprawach dotyczących XXVII Konferencji proszę kontaktować się z Witoldem Więsławem: witold.wieslaw@poczta.onet.pl, albo korespondencyjnie na adres Instytutu.

19-23.11.2012 - cykl wykładów prof. Diekera (Georgia Institute of Technology) pt. "Stochastic processes and algorithms" .

W dniach 19-23.11.2012 gościem Instytutu Matematycznego będzie Ton Dieker (Georgia Institute of Technology, USA). Wygłosi on cykl wykładów pod tytułem Stochastic processes and algorithms. Streszczenie: In these lectures, we discuss algorithms for sampling from high-dimensional objects. Our focus lies on Markov Chain Monte Carlo algorithms, for which one needs to analyze certain Markov chains. This requires tools for bounding mixing times for these Markov chains, and leads to excursions into topics such as isoperimetric inequalities. We also discuss an application to "ranking and selection", where the aim is to identify a \'best\' system based on noisy performance measurements. Rozkład godzin: 19.11.2012, 16.15-18.15, sala WS, IM 20.11.2012, 16.15-18.15, sala WS, IM 21.11.2012, 14.15-16.15, sala 602, IM 22.11.2012, 12.15-14.15, sala 602, IM 23.11.2012, 10.15-12.15, sala 602, IM Serdecznie zapraszamy

Strony