Wydarzenia

24.05.2011 - odczyt PTM, prof. Zbigniew J. Jurek.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt prof. Zbigniewa J. Jurka (Uniwersytet Wrocławski) pod tytułem Losowe reprezentacje całkowe miar - 25 lat później. Wykład odbędzie się we wtorek 24 maja o godz. 17:15 w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

10.05.2011 - odczyt PTM, prof. Erik Baurdoux (London School of Economics).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt prof. Erika Baurdoux (London School of Economics) pod tytułem Solving optimal stopping problems for Lévy processes by fluctuation theory. Wykład odbędzie się we wtorek 10 maja o godz. 17:15 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.04.2011 - odczyt PTM, dr hab. Jan Goncerzewicz (PWr).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt dr. hab. Jana Goncerzewicza (PWr) pt. Josef Stefan i zagadnienia ze swobodnym brzegiem. Odczyt zostanie wygłoszony we piątek 15 kwietnia 2011, o godzinie 17.15 w sali im. H. Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

9-10.04.2011 - cykl wykładów popula onaukowych prof. Marka Kordosa (UW).

W dniach 9-10 kwietnia cykl wykładów popula onaukowych wygłosi prof. Marek Kordos z Uniwersytetu Warszawskiego. 9 kwietnia, godz. 10:15, sala HS - Ile jest gwiazd?, czyli rozważania teorioliczbowe wokół funkcji Eulera. 9 kwietnia, godz. 12:15, sala HS - Program Leibniza, czyli o alte atywnym tzw. dynamicznym sposobie uprawiania i nauczania geometrii - spotkanie dla studentów i nauczycieli. 10 kwietnia, godz. 12:00, sala HS - Co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, czyli rozważania o symetrii. Zapraszamy!

24.03.11 - odczyt PTM w ramach Seminarium z Dyskretnej Analizy Harmonicznej, prof. Joachim Cuntz (Uniwersytet w Muenster).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspólnie z Seminarium z Dyskretnej Analizy Harmonicznej zapraszają na odczyt prof. Joachima Cuntza (Uniwersytet w Muenster) pt. C*-algebras of Toeplitz type associated with rings of algebraic integers and their KMS-structure. Odczyt zostanie wygłoszony w czwartek 24 marca o godzinie 9:15 w sali WS Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Abstrakt: We study two types of C*-algebras that can be constructed canonically from the ring of integers in a number field.

22.03.2011 - odczyt PTM, prof. Stanisław Kwapień (UW).

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM serdecznie zapraszam na odczyt prof. Stanisława Kwapienia (UW) pt. Nowe i stare wyniki i problemy dotyczące klas zbiorów VC (Wapnika - Czerwonenkisa). Odczyt odbędzie się we wtorek 22 marca o godz. 17:15 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4. Paweł Krupski Prezes OW PTM

15.03.2011 - odczyt PTM, dr hab. Roman Urban (IM UWr).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt dr. hab. Romana Urbana pt. Dynamiczny dowód twierdzenia Weyla. Odczyt zostanie wygłoszony we wtorek 15 marca 2011, o godzinie 17.15 w sali im. H. Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

25.01.2011 - odczyt PTM, dr hab. Krzysztof Maślanka (Instytut Historii Nauki PAN).

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTM serdecznie zapraszam na odczyt dra hab. Krzysztofa Maślanki pt. Czy komputer może być pomocny matematykowi? - refleksje historyka nauki. Komputery zostały skonstruowane przez matematyków o uznanych osiągnięciach teoretycznych (von Neumann, Turing, Atanasoff, Aitken i in.). Nikt nie kwestionuje ich roli jako szybkich kalkulatorów czy edytorów skomplikowanych typograficznie tekstów. Coraz częściej jednak są one efektywnie przydatne jako swoiste "mikroskopy", pozwalające na wstępne, jakościowe rozeznanie w problemach matematycznych (np.

Strony