Wydarzenia

Grudzień 2013 i styczeń 2014 - seminarium "Stabilność reprezentacyjna".

Szanowni Państwo, W grudniu i styczniu planujemy seminarium pt. Stabilność reprezentacyjna. Formuła seminarium jest taka: studenci z Freie Universitat i Humboldt-Universität w Berlinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego spotykają się dwa razy (7-8.12.2013 oraz 17-19.01.2014) w Będlewie i w trybie seminaryjnym omawiają kilka prac Bensona Farba i współpracowników. Prócz tego w tygodniu 3-7.01.2014 profesor Farb wygłosi szereg wykładów na ten temat w Berlinie. Benson Farb jest wybitnym matematykiem, profesorem University of Chicago, wykładowcą zaproszonym na Kongres w Seulu. "Stabilność reprezentacyjna" to rozdział topologii geometrycznej bardzo blisko związany z teorią reprezentacji serii grup skończonych. Mając dany ciąg homomorfizmów \\\\\\\\phi_n: B_n \\\\\\\\to S_n próbuje się zrozumieć proste funktory nałożone na grupy ker \\\\\\\\phi_n przy pomocy teorii reprezentacji grupy S_n. Pierwszym ciekawym przykładem jest grupa warkoczy B_n i grupa symetryczna S_n. Interesuje nas co się dzieje, kiedy n rośnie. Więcej informacji i literaturę można znaleźć na stronie Holgera Reicha. Seminarium to nie dotyczy bardzo zaawansowanego materiału. Powinno być dostępne dla studentów mających pojęcie o teorii reprezentacji grup skończonych oraz podstawach topologii algebraicznej (algebry homologicznej). Powinno być interesujące dla geometrów i teoretyków reprezentacji. Gorąco zachęcam do udziału w tym seminarium: dotyczy ono aktualnego, dostępnego i perspektywicznego tematu, daje możliwość kontaktu z wybitnym matematykiem, jednym z twórców teorii. Daje też okazję do spotkania przy pracy z rówieśnikami z Warszawy i Berlina. Zainteresowanych proszę o kontakt: tjan@impan.pl Tadeusz Januszkiewicz

27.05-3.06.2013 - wykłady prof. Jarosława Kędry (University of Aberdeen, Szkocja).

W dniach 27 maja - 3 czerwca 2013 gościem Instytutu Matematycznego UWr będzie prof. Jarosław Kędra (University of Aberdeen, Szkocja). Wygłosi on cykl pięciu wykładów pt. Rozmaitości i ich odwzorowania zorganizowany w ramach wykorzystania dotacji projakościowej. Plan wykładów: 27.05 (poniedziałek), sala 603, 28.05 (wtorek), sala 601, 29.05 (środa), sala 601, 31.05 (piątek), sala 601, 3.06 (poniedziałek), sala 602. Uwaga: terminy po pierwszym spotkaniu mogą ulec zmianie. Tematy wykładów: * Rozmaitości: przykłady i konstrukcje. * Pola wektorowe i formy różniczkowe. * Odwzorowania rozmaitości. * Prostota grup dyfeomorfizmów. * Struktury geometryczne na rozmaitościach. * Punkty stałe odwzorowań. * Rozmaitości symplektyczne. * Podrozmaitości lagranżowskie. * Narzędzia geometrii symplektycznej. * Symplektyczny twist Dehna. * Hipotezy A olda

21-25.05.2013 - wykłady prof. Wojbora A. Woyczyńskiego (Case Weste Reserve University, USA).

W dniach 21-25 maja 2013 gościem Instytutu Matematycznego UWr będzie prof. Wojbor A. Woyczyński (Case Weste Reserve University, USA). Wygłosi on cykl pięciu wykładów pt. Diffusive processes and stochastic differential equations. Wykłady będą odbywać się w godzinach 16:15-18:00 według następującego planu: 21.05 (wtorek), sala B, 22.05 (środa), sala 602, 23.05 (czwartek), sala WS 24.05 (piątek), sala 602, 25.05 (sobota), sala 602 Streszczenie 1. Random walk and its parabolic scaling limits, infinitesimal generator of Brownian motion. 2. Brownian motion as a measure on the space of continuous functions, nondifferentiability of smaple paths. 3. Poisson processes and their mixtures, transition to Levy processes. 4. Levy-Khinchine formula and infinitesimal generators of Levy processes. 5. Selfsimilar case and singular integrals, basic estimations. 6. Stochastic integrals with respect to Levy processes. 7. Ito sdes for Brownian and other Levy processes and the corresponding linear pdes. 8. Interacting particle systems and their scaling limits. 9. Asymmetric exclusion processes and nonlinear conservation laws. 10. Propagation of chaos for Burgers equations, nonlinear McKean processes, and their nonlocal versions.

Strony