Wydarzenia

10.01.2014 - wykład prof. Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. "On the Symmetry Association and Symmetry Studies".

10 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Auli Leopoldina odbędzie się wykład (w języku angielskim) profesora Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. On the Symmetry Association and Symmetry Studies. Profesor Darvas jest przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Symetrią "Symmetrion" i członkiem Institute for Research Organization Węgierskiej Akademii Nauk. W swoim wykładzie wyjaśni, na czym polegają współczesne badania nad symetrią i do czego wykorzystuje się ich wyniki w różnych dziedzinach nauki.

11.01.2014 - interdyscyplina a sesja popula onaukowa poświęcona związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki.

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w IM UWr odbędzie pierwsza z interdyscyplina ych sesji popula onaukowych, poświęconych związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki. Mają one być przygotowaniem do zaplanowanej na rok 2016 międzynarodowej konferencji Bridges. Program sesji godz. 10:00 (sala HS) Wykład dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli (w języku angielskim). W razie konieczności na sali będą tłumacze, którzy zaopiekują się kilkunastoosobowymi grupami wymagającymi pomocy językowej.

Grudzień 2013 i styczeń 2014 - seminarium "Stabilność reprezentacyjna".

Szanowni Państwo, W grudniu i styczniu planujemy seminarium pt. Stabilność reprezentacyjna. Formuła seminarium jest taka: studenci z Freie Universitat i Humboldt-Universität w Berlinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego spotykają się dwa razy (7-8.12.2013 oraz 17-19.01.2014) w Będlewie i w trybie seminaryjnym omawiają kilka prac Bensona Farba i współpracowników. Prócz tego w tygodniu 3-7.01.2014 profesor Farb wygłosi szereg wykładów na ten temat w Berlinie.

Strony