Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Dyszewskiego

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dyszewskiego pt.

Asymptotyczne własności modeli bazujących na transformacie gładzącej.

Obrona odbędzie się 11 września (wtorek) 2018 r. o godzinie 12:15 w sali WS w Instytucie Matematycznym UWr.