Wydarzenia

24.05.2011 - odczyt PTM, prof. Zbigniew J. Jurek.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt prof. Zbigniewa J. Jurka (Uniwersytet Wrocławski) pod tytułem Losowe reprezentacje całkowe miar - 25 lat później. Wykład odbędzie się we wtorek 24 maja o godz. 17:15 w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

10.05.2011 - odczyt PTM, prof. Erik Baurdoux (London School of Economics).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt prof. Erika Baurdoux (London School of Economics) pod tytułem Solving optimal stopping problems for Lévy processes by fluctuation theory. Wykład odbędzie się we wtorek 10 maja o godz. 17:15 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

15.04.2011 - odczyt PTM, dr hab. Jan Goncerzewicz (PWr).

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na odczyt dr. hab. Jana Goncerzewicza (PWr) pt. Josef Stefan i zagadnienia ze swobodnym brzegiem. Odczyt zostanie wygłoszony we piątek 15 kwietnia 2011, o godzinie 17.15 w sali im. H. Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

9-10.04.2011 - cykl wykładów popula onaukowych prof. Marka Kordosa (UW).

W dniach 9-10 kwietnia cykl wykładów popula onaukowych wygłosi prof. Marek Kordos z Uniwersytetu Warszawskiego. 9 kwietnia, godz. 10:15, sala HS - Ile jest gwiazd?, czyli rozważania teorioliczbowe wokół funkcji Eulera. 9 kwietnia, godz. 12:15, sala HS - Program Leibniza, czyli o alte atywnym tzw. dynamicznym sposobie uprawiania i nauczania geometrii - spotkanie dla studentów i nauczycieli. 10 kwietnia, godz. 12:00, sala HS - Co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, czyli rozważania o symetrii. Zapraszamy!

Strony