Wykładowców wartości własne: Jan Kraszewski (UWr), "Warto mieć swój ideał"