Kolegium Doktorskie Matematyki – stypendia i granty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Stypendia i granty

Granty Młody Badacz 2023-2025

Konkurs wewnątrz Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Granty służą do sfinansowania jednej z następujących aktywności:

  • udział w międzynarodowej konferencji
  • udział w międzynarodowym konkursie
  • udziału w międzynarodowym wydarzeniu
  • pobyt w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowo-badawczej
  • organizacja międzynarodowych szkół lub warsztatów naukowych

Więcej informacji na stronie Granty Młody Badacz.