Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

Na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajduje się zaktualizowany harmonogram egzaminów (I i II termin) z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru w semestrze zimowym 2021/22 z podziałem na egzaminy stacjonarne i zdalne. Terminy egzaminów z pozostałych wykładów ogłasza wykładowca.