V edycja międzynarodowej konferencji "Children's Mathematical Education"

W dniach 18-21 lipca 2016 r. odbędzie się w Instytucie Matematycznym UWr V edycja międzynarodowej konferencji Children's Mathematical Education, organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z UWr.

W zajęciach można wziąć udział bez wnoszenia opłaty konferencyjnej.