Zapraszamy na seminarium wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na kolejne seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 29 października o godz.12:30 w Instytucie Informatyki, sala 119.

Prelegentem będzie prof. Andreas Thom z Technische Universität w Dreźnie, który wygłosi wykład pt.

Sofic approximations – what’s the problem?

Przed seminarium, o godz. 12:00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: 
I am planning to give a general introduction to sofic groups, mention a few applications to fundamental conjectures about groups and group rings, and explain Misha Gromov’s conjecture that all groups are sofic. Finally I want to discuss the notion of stability and present a natural generalization of Gromov’s conjecture due to Laszlo Lovasz and Balasz Szegedy that has recently been disproved in joint work with Gabor Kun.