Zajęcia dydaktyczne w Instytucie

Kategorie: 

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/2022 wszystkie zajęcia w Instytucie Matematycznym w semestrze letnim rozpoczynamy jako zajęcia zdalne.

Powrót do nauki stacjonarnej obecnie zaplanowany jest na 4.04.2022 (nie dotyczy to zajęć określonych w planie zajęć jako „zd” – zajęcia zdalne przez cały semestr), jednak z uwagi na znoszenie ograniczeń epidemiologicznych (zlikwidowanie przez rząd kwarantanny „z kontaktu”) rozważamy wcześniejszy powrót do nauki stacjonarnej (ale nie wcześniej niż 14.03.2022). Decyzja uzależniona będzie również od sytuacji epidemicznej i zostanie ogłoszona przez Dziekana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy na zajęcia

Kategorie: 

Przypominamy, że na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajdują się wszelkie istotne informacje związane z rejestracją na zajęcia, w tym formularze podań do dyrektora ds. dydaktycznych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące terminy:

  • 24 lutego, godz. 10:00 – początek rejestracji na zajęcia
  • 25 lutego, godz. 12:30 – zakończenie przyjmowania podań o wpis na przedmiot bez spełnionych warunków wstępnych (dla studentów studiów licencjackich)
  • 2 marca – zakończenie rejestracji na kurs e-learningowy prowadzony przez Hasselt University.

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

Kategorie: 

Na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajduje się zaktualizowany harmonogram egzaminów (I i II termin) z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru w semestrze zimowym 2021/22 z podziałem na egzaminy stacjonarne i zdalne. Terminy egzaminów z pozostałych wykładów ogłasza wykładowca.

LV Konkurs PTM Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki

Kategorie: 

Rozstrzygnięto LV Konkurs Polskiego Towarzystwa Matematycznego Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki, którego partnerem jest Instytut Matematyczny UWr. Jury pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Bogdan przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody, jedną trzecią nagrodę i pięć wyróżnień.

Wyniki Konkursu

Laureatką jednego z wyróżnień zostałą nasza studentka Tamara Frączek za pracę Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego.

Ankiety ewaluacyjne

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów obowiązkiem każdego studenta jest wypełnianie ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć dydaktycznych. Ankiety można wypełniać w systemie USOS do 27 lutego. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki będą udostępniane pracownikom dopiero po zakończonej sesji poprawkowej.

Zajęcia zdalne od 24 stycznia 2022

Kategorie: 

Komunikat Dziekana WMiI:

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 13/2022 od najbliższego poniedziałku 24 stycznia 2022 zajęcia na Wydziale prowadzone będą w formie zdalnej za wyjątkiem następujących zajęć:

  • Systemy wbudowane (pracownia);
  • Projekt: Budowa i rozwój analogu łazika marsjańskiego.

Część kolokwiów odbędzie się w formie stacjonarnej. Informacja odnośnie formy kolokwiów zostanie podana najpóźniej w poniedziałek przez prowadzących zajęcia. Informacja odnośnie formy egzaminów zostanie podana w najbliższym tygodniu. Informacja w kwestii stacjonarności/zdalności praktyk obserwacyjnych zostanie podana w poniedziałek 24 stycznia 2022.

Strony

Subskrybuj