Analiza A1 2017


Egzamin poprawkowy odbedzie sie 2 (i 3) wrzesnia (sobota/niedziela)
Egzamin czerwcowy: cz. I     cz. II    
Nasze Kolokwia
Kol1     Kol2     Kol3     Kol4     Kol5     Kol6    
Kol7     Kol8     Kol9     Kol10     Kol11     Kol12    
Egzaminy z lat poprzednich dla A1:
Egz 2016 (cz.I)     Egz 2016 (cz.II)    
Egz 2015 (cz.I)     Egz 2015 (cz.II)    
Egz 2014 (cz.I)     Egz 2014 (cz.II)     Egz pop 2014 (cz.I)     Egz pop 2014 (cz.II)    
Egz 2013 (cz.I)     Egz 2013 (cz.II)     Egz pop 2013 (cz.I)     Egz pop 2013 (cz.II)    
Egz 2012 (cz.I)     Egz 2012 (cz.II)     Egz pop 2012 (cz.I)     Egz pop 2012 (cz.II)    
Egz 2011 (cz.I)     Egz 2011 (cz.II)     Egz pop 2011 (cz.I)     Egz pop 2011 (cz.II)    
Egz 2010 (cz.I)     Egz 2010 (cz.II)     Egz pop 2010 (cz.I)     Egz pop 2010 (cz.II)    
Egzaminy z lat poprzednich dla A2:
Egz 2017 (cz.I)     Egz 2017 (cz.II)    
Egz 2016 (cz.I)     Egz 2016 (cz.II)    
Egz 2015 (cz.I)     Egz 2015 (cz.II)     Egz pop 2015 (cz.I)     Egz pop 2015 (cz.II)    
Egz 2014 (cz.I)     Egz 2014 (cz.II)     Egz pop 2014 (cz.I)     Egz pop 2014 (cz.II)    
Egz 2013 (cz.I)     Egz 2013 (cz.II)     Egz pop 2013 (cz.I)     Egz pop 2013 (cz.II)    
Egz 2012 (cz.I)     Egz 2012 (cz.II)     Egz pop 2012 (cz.I)     Egz pop 2012 (cz.II)    
Egz 2011 (cz.I)     Egz 2011 (cz.II)     Egz pop 2011 (cz.I)     Egz pop 2011 (cz.II)    

Regulamin (pdf)


Konsultacje (Z. Rzeszotnik):   sroda godz. 13-14   czwartek godz. 11-12
e-mail zioma@math.uni.wroc.pl


Lista 1     Kolo 1 (2010)     Kolo 1 (2011)     Kolo 1 (2012)     Kolo 1 (2013)     Kolo 1 (2014)     Kolo 1 (2015)
                Kolo 1 (2016)


Lista 2     Kolo 2 (2010)     Kolo 2 (2011)     Kolo 2 (2012)     Kolo 2 (2013)     Kolo 2 (2014)     Kolo 2 (2015)
                Kolo 2 (2016)


Lista 3     Kolo 3 (2010)     Kolo 3 (2011)     Kolo 3 (2012)     Kolo 3 (2013)     Kolo 3 (2014)     Kolo 3 (2015)
                Kolo 3 (2016)


Lista 4     Kolo 4 (2010)     Kolo 4 (2011)     Kolo 4 (2012)     Kolo 4 (2013)     Kolo 4 (2014)     Kolo 4 (2015)
                Kolo 4 (2016)


Lista 5     Kolo 5 (2010)     Kolo 5 (2011)     Kolo 5 (2012)     Kolo 5 (2013)     Kolo 5 (2014)     Kolo 5 (2015)
                Kolo 5 (2016)


UWAGA: Lista 6 i lista 7 dotycza szeregow, a szeregi zostaja przesuniete do A2. Zamiast tego przechodzimy od razu do funkcji i pochodnej.

Lista 8     Kolo 8 (2010)     Kolo 8 (2011)     Kolo 8 (2012)     Kolo 8 (2013)     Kolo 8 (2014)     Kolo 8 (2015)
                Kolo 8 (2016)


Lista 9     Kolo 9 (2010)     Kolo 9 (2011)     Kolo 9 (2012)     Kolo 9 (2013)     Kolo 9 (2014)     Kolo 9 (2015)
                Kolo 9 (2016)


Lista 10     Kol. 2010     Kol. 2011     Kol. 2012     Kol. 2013     Kol. 2014     Kol. 2015


Lista 11


Lista 12


Lista Jarka     i zadania dodatkowe z listy 12