Grzegorz PlebanekSemestr letni 2017/18

Pokój 403, tel. (71) 3757 406, e-mail grzes(małpa)math(kropka)uni(kropka)wroc.pl

Konsultacje: na razie po uzgodnieniu e-mailem.
Kombinatoryka Informacje o wykładzie i warunki zaliczenia przedmiotu: PDF

Listy zadan
  • Lista 1 (Zasada szufladkowa; na pierwsze cwiczenia)
Topologia Informacje o wykładzie i warunki zaliczenia przedmiotu: PDF
Skrypt warszawski
Listy zadan
  • Lista 1 (podstawy topologii naturalnej na prostej)Archiwum: Funkcje rzeczywiste


Skrypt Miara i całka (wersja gamma 2013)
Spis treści i zadania do poszczególnych rozdziałów:

This page uses some graphics from


The statistics by

stat4u